Şirketler Hukuku, ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuş şirketlerle alakalı bütün düzenlemeleri kapsayan alandır. Ticaretin önemli yapıları olan şirketler ile alakalı düzenlemelerin yapılması adına gerekli olan bu hukuk dalında çok kapsamlı kurallar vardır. Türk Hukuk Sistemi’nin en geniş alanlarından bir tanesi olan Şirketler Hukuku’nda avukat desteği alarak bütün uyuşmazlıkları çözebilirsiniz.

Şirketler konusunda dava süreçleri başta olmak üzere şirket kuruluşu, ana sözleşme hazırlığı, şirket feshi ve yönetim süreçlerinde hukuki destek olmak üzere pek çok alanda çözüm üretiyoruz. Hukuk Büromuz bu alanda sizlere profesyonel destek sağlarken Ticaret Hukuku’nun bir alt dalı olan Şirketler Hukuku’nda tecrübeyi de önemseyerek sizlere destek olur.

Şirketler Hukuku Alanına Giren Davalar

Türkiye’de hukuk sisteminin çok kapsamlı olması vatandaşların hangi hukuki alanda destek alacaklarını karıştırmalarına yol açar. Bu noktada siz de bir vatandaş olarak hukuki destek arayışındaysanız aşağıdaki konularda Şirketler Hukuku avukatı ile görüşmelisiniz.

 • Şirket ortaklığında çıkma/çıkarılma davası,
 • Şirket denetçilerine yönelik tazminat davası,
 • Şirket müdür ve yönetim kuruluna yönelik tazminat davaları,
 • Şirke müdürlüğünden azil davası,
 • Tasfiye memurlarına yönelik tazminat davası,
 • Tasfiye memurlarınca açılacak davalar,
 • Genel kurul kararının iptali davası,
 • Şirket feshi davası,
 • Şirket iflası davası.

Ticaret Hukukunun Kapsamı

Ticaret hukuku genel olarak Kredi Kartlar Kanunu, Banka Kartları Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu gibi kanunlar bağlamında değerlendirilmektedir. Söz konusu hukuk dalı ile ilgili çeşitli kaynakların ise ticaret sicili, tacir, haksız rekabet, ticaret unvanı, ticari işler tellallığı ve acentelik olarak açıklamak mümkündür. Ticaret mahkemeleri kapsamında;

 • Ticari alacak davaları
 • Menfi tespit davaları
 • Çekin iptali davaları
 • Tanzimat davaları
 • Sigorta davaları
 • Ticari vekil ve temsilci davaları
 • Rekabet yasağı davaları gibi önemli davaların en iyi şekilde görüldüğünden bahsetmek mümkündür.