Sigorta hukuku, sigorta ilişkisini ve sigortacılıkla uğraşan kuruluşların çalışmalarını düzenleyen hukuk dalıdır. Sigorta hukuku, özel sigorta hukuku ve sosyal sigorta hukuku olmak üzere ikiye ayrılır. Özel sigorta, kişilerin özel çıkarlarını çeşitli tehlikeye karşı güvence altına alınması amacıyla kendi hür iradeleriyle meydana getirdikleri riziko güvencesidir. Sosyal sigorta ise memur, emekli gibi belirli bir topluluğun sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla topluma sunulan ve genelde zorunlu olan sigortadır.

Hukuk büromuz sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda her türlü hukuki hizmeti vermektedir. Hukuk büromuz sigorta teminatı ve sorumluluğu gibi çeşitli konularda, sigortacıları, tazminat talep eden özel/tüzel kişileri ve aracı kuruluşları temsil etmektedir.

DAVA VEKİLLİĞİ HİZMETLERİMİZ

  • Tahkim Ve Arabuluculuk Başvuruları
  • Sigorta İle İlgili Alacak Ve Tazminat Davaları
  • Hayat Ve Maluliyet Sigortası Davaları
  • Trafik Kazalarına İlişkin Tazminat Talepler
  • Yangın Sigortası Davaları
  • Kasko, Havacılık Ve Deniz Sigortası Uyuşmazlıkları
  • Ferdi Kazalara İlişkin Davalar
  • Mal Ve Diğer Tazminatlara İlişkin Davalar